GEBOEID door het LEVEN

- met dank aan -

 • de Sponsors

  - Marlé Mode & Lingerie / Terneuzen
  - VEMA woninginrichting / Terneuzen
  - Van den Manacker Transport / Hulst
  - WEA Accountants / Oostburg
  - Hervormde Kerk / Zaamslag
  - Peter Dees met de sponsorloop

 • Doneren
  ANBI afbeelding
  Als u ons wilt sponseren kan dat via banknr NL31 ABNA 0419 0923 82
  t.n.v. Stichting Geboeid door het Leven
  Wij danken u hartelijk.

 • de Gebedsgroep

  We willen in het bijzonder de Gebedsgroep bedanken die 2 x per maand bij elkaar komt in het gebouw van Bron van Hoop. Ook danken we de mensen die aan ons denken en thuis voor ons bidden. Hartelijk dank aan allen.

 • ANBI & Financieel overzicht

  Stichting Geboeid door het leven is sinds 27-2-2013 door de belastingdienst erkend als een "Algemeen Nut Beogende Instelling" Dat betekent dat uw giften aan ons belastingaftrekbaar zijn. Kosten voor deelname aan cursussen zijn niet belastingaftrekbaar. Onderstaande informatie is van belang voor donateurs aan de stichting.
  De Officiële naam is: "stichting Geboeid door het leven". De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het volgende nummer: 20141752. Het RSIN nummer is: 819544449
  De Doelstelling van de stichting Geboeid door het leven is om mensen in de vrijheid van Jezus Christus te brengen. Mensen kunnen op allerlei manieren geboeid zijn door het leven. Daaronder vallen verslavingen, maar ook depressies, angsten en andere psychische aandoeningen. De stichting beoogt te laten zien aan mensen dat het leven boeiend kan zijn. De stichting werkt vanuit een christelijke basis.
  Het beleidsplan in hoofdlijnen ziet er als volgt uit: de stichting Geboeid door het leven biedt cursussen aan voor mensen die binnen de doelgroep vallen. We organiseren onder andere 12 stappen trainingen, Herstelcursussen en IMPACT weekenden. Om zo veel mogelijk mensen te kunnen laten deelnemen aan de cursussen, streven we ernaar de deelname kosten zo laag mogelijk te houden. Giften worden aangewend om cursusmateriaal beschikbaar te stellen en mensen te laten deelnemen aan trainingen en weekenden. Het bestuur van de stichting bestaat uit: Arjan Munneke, voorzitter, Bart Remerij, penningmeester en Ina Berends, bestuurslid. De bestuursleden doen hun werk vrijwillig en ontvangen geen aardse beloning voor hun inspanningen.

  In 2012 zijn er 2 Twaalf stappentrainingen georganiseerd en 2 IMPACT weekenden. In 2013 zijn er eveneens 2 twaalfstappen trainingen doorgegaan; en een IMPACT weekend. Gemiddeld waren er 12 deelnemers op de Twaalf stappentrainingen en 15 deelnemers aan de IMPACT weekenden. Er is in totaal €1889,9 binnengekomen aan deelnamekosten en giften. Er is €2437,4 uitgegeven door de stichting. Het grootste deel van deze kosten is besteed aan de locatie voor het IMPACT weekend. Eind 2012 was er nog €1116,47 in kas. Deelnemers die het volledige bedrag van 80 Euro niet konden betalen zijn geholpen door de stichting.
  In 2013 is er voor de eerste keer een herstelcursus gegeven. Daar waren 20 deelnemers. Getuigenissen en levensverhalen van mensen die de trainingen hebben gevolgd en wiens levens zijn veranderd zijn te vinden op de website onder het kopje "levensverhalen" In dit jaar waren de totale inkomsten van de stichting: € 2449,39. De totale uitgaven waren € 2074,88 Grootste bron van inkomsten betrof de donaties van de sponsor wandeltocht. Hiermee zijn diverse mensen ondersteunt om mee te gaan op het IMPACT weekend.
  In 2014 waren de totale inkomsten van de stichting: € 2573,64. De totale uitgaven waren € 3232,37 Grootste bron van inkomsten betrof de bijdrage aan het IMPACT weekend en giften van mensen. Hiermee zijn diverse mensen ondersteunt om mee te gaan op het IMPACT weekend.
  in 2015 heeft de stichting geboeid door het leven een sabbatsjaar gehouden. Er zijn geen inkomsten binnengekomen, en de uitgaven zijn beperkt gebleven tot de kosten voor de bank en onderhoud van de website, die waren 180 Euro, Eindsaldo was 1610 Euro.
  De stichting heeft in 2016 1445 euro aan inkomsten gehad. Er is 1453 Euro uitgegeven. Het grootste deel is besteed aan de Herstelcursus en weekend. Een groot aantal deelnemers heeft sponsoring van de stichting gekregen om deel te kunnen nemen aan het Herstelweekend.
  In 2017 heeft stichting geboeid door het leven weer een herstelcursus- en weekend georganiseerd. De kosten voor beiden zijn grotendeels gedekt door bijdragen van de deelnemers. In totaal is er 165 Euro meer uitgegeven dan ingekomen. De eindstand op 31 dec 2017 is een positief saldo van 1435,77
  Financieel jaaroverzicht 2018: totale uitgaven stichting: 985,82 totale inkomsten stichting: 590 Dit jaar is er weer een Herstelcursus gegeven en verder is het boek - Ontdek Seks - geschreven door Arjan Munneke verschenen. De opbrengsten van dit boek gaan naar stichting A21 en stichting IJM.