GEBOEID door het LEVEN

- handleiding -

 • Online Training

  12 stappen die u zelf kunt doorlopen, het enige wat u nodig hebt is een Bijbel.
  Let daarbij op welke vertaling u neemt, deze kan verschillen met de tekst op de website. Als u niet bekend bent met de Bijbel is de NBV, het Boek of de Bijbel in gewone taal een goede keuze.
  Bij iedere stap staan een aantal bijbelteksten met de naam van het boek, een nummer van het hoofdstuk en een nummer van de alinea. Zo kunt u de tekst terug vinden en lezen in welke context het geschreven is. U kunt de stappen in één dag doornemen maar het is beter om dit rustig aan te doen: de teksten te lezen, te overdenken en toe te passen. Laat u niet ontmoedigen...een verslaving is over langere tijd ontstaan en het kan wat tijd kosten om hiervan los te komen. Het evangelie kan u hierbij helpen omdat een kracht van God is voor ieder die gelooft.

  Heeft u hierbij ondersteuning nodig, stuur dan een mailtje naar: -CONTACT-(Bart)

 • Ga verder naar de 12-stappen

  Start

 • De vallei met beenderen

  foto van het dal

 • Ezechiël 37

  De hand van de HEER was op mij: Hij voerde mij uit in de geest en zette mij neer in het midden van een vallei, deze was vol met beenderen. Hij liet mij er rondom lopen en ik zag dat er zeer veel op den grond lagen, en ze waren dor en uitgedroogd.
  Hij zei tot mij: Mensenkind, kunnen deze beenderen weer levend worden? En ik zei: Heere HEERE, U weet het! Toen zei Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg: Dorre beenderen hoor het woord van de HEER.
  Zo zegt de Heere HEERE tot deze beenderen: zie, Ik zal de geest in u brengen en u zult levend worden. Ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen komen, en een huid over u trekken en de geest in u geven en u zult levend worden; en u zult weten dat Ik de HEER ben.
  Toen profeteerde ik zoals mij bevolen was, en toen ik profeteerde ontstond er een geluid en zie er kwam beweging en de beenderen werden samengevoegd, elk been passend aan een ander been.
  En ik zag dat er zenuwen overheen kwamen en er kwam vlees op, en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tot mij: Profeteer tot de geest: profeteer mensenkind! en zeg tot de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom vanuit de vier winden en blaas in deze doden zodat zij levend worden.
  Terwijl ik profeteerde zoals Hij mij bevolen had, kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten... een heel groot leger.